úterý 6. listopadu 2012

Přivítání / Welcome / Willkommen

Myšlenka založení nového blogu mi v hlavě harašila už dlouho, ale od idejí k činům je to leckdy dost dlouhá cesta. Myšlenka na psaní dvoj- a vícejazyčně mne napadla po rozhovoru s mými portugalskými přítelkyněmi, které si v češtině dvakrát nepočtou. A proč si zároveň trochu neprocvičit patnáct let studovaný a tuze málo užívaný oblíbený jazyk...

Takže konečně spouštím česko-německo-anglický blog o jídle a vaření. Za chyby v češtině mě klidně kamenujte, chyby v němčině a angličtině tolerujte nebo na ně citlivě upozorňujte:-)


The idea to have a new blog was for a long time in my head, but it was quite a long way to implementation. The idea to write bi- or more-lingual:-) crossed my mind after a conversation with my Portuguese friends, which cannot read in Czech. And I would like to practise my favourite language, which I had studying for 15 years and now I used it very rarely...

So my Czech-German-English blog about food and cooking is finally here! You can stone me because of the mistakes in Czech, but please stay tolerant of the mistakes in English and German. Or you can correct it in comments:-)


Die Idee ein neues Blog zu einrichten war in meinem Kopf lange Zeit, aber es gibt langer Weg von der Idee bis die Realisierung. Die Idee, zwei- oder mehrsprachig zu schreiben ist mir nach einem Gespräch mit meinen Portugiesischfreundinen eingefallen, weil sie selbstverständlich nicht in Tschechisch lesen können. Und ich möchte auch meine beliebte Sprache, die ich fünfzehn Jahre studiert habe und jetzt sehr wenig benutze, zu trainieren.

Also endlich ich eröffnete mein tschechisches-deutsches-englisches Blog. Sie dürfen mir steinigen, wenn ich einen Fehler in Tschechisch machen werde, aber seien Sie bitte nachtsichtig wegen der Fehler in Deutsch oder Englisch. Oder Sie können sie korrigieren in Kommentaren:-)


Žádné komentáře:

Okomentovat